INVESTEREN

Dit gaat over investeren in het meest kostbare bezit wat jij hebt.
Investeren in jezelf door aandacht en tijd te geven aan het ontdekken van jou passie en de talenten die deze passie zullen doen laten groeien.
Iedere topsporter heeft een coach die ervoor zorgt dat de topsporter bezig blijft met een betere versie van zichzelf te worden. Dus waarom gun jij jezelf dit niet ook?

Christen Coachen

LARGE

De LARGE methode wordt gevolgd middels een vaste werkwijze waarbij in 3 fases en aan de hand van gesprekken, oefeningen en opdrachten inzicht wordt gegeven in verleden, heden en toekomst.
De sessies duren 1 tot 1,5 uur en het aantal sessies is variabel en afhankelijk van de tijd die we nodig hebben om de 3 fases goed en zorgvuldig te doorlopen.
De kosten van deze methode wordt per cliënt in overleg bepaalt en zijn afhankelijk van inkomen.
Er wordt gewerkt met een uurtarief inclusief btw voor particulieren

Bedrijven worden verzocht om eerst contact op te nemen om een zo goed mogelijk aansluitend pakket te kunnen leveren

HP-Coaching

High Potential Coaching

High Potential Coaching bestaat uit 6 sessies van 1 uur. Tijdens deze 6 sessies zal aan de hand van diverse werkbladen en opdrachten inzicht gegeven worden in jou persoonlijkheid en drijfveer waardoor je situaties en omstandigheden beter kan beoordelen waardoor jij en je omgeving er meer profijt van zullen hebben.
Als student betaal je €55,00 per sessie of eenmalig €297,00 inclusief btw
Ben je geen student dan betaal je €85,00 per sessie of eenmalig €497,00 inclusief btw

Bedrijven worden verzocht om eerst contact op te nemen om een zo goed mogelijk aansluitend pakket te kunnen leveren

Mannen praat

Personal Coaching

Personal Coaching vindt meestal plaats op de plek waar jij het meest tot je recht komt. Dat kan zijn tijdens een boswandeling in Oranjewoud of op je eigen werkplek of kantoor. Daar waar jij de regie houdt over dit gesprek.
De sessies duren 1 tot 1,5 uur. Kosten per uur zijn €105,00 inclusief btw voor particulieren.

Bedrijven raden wij aan om eerst contact op te nemen om een zo goed mogelijk aansluitend pakket te kunnen leveren

Corona

Online Consult

Online consult of coaching is een mogelijkheid. Afhankelijk van de vraag en de gekozen methode wordt in overleg een tarief bepaald welke passend is bij de situatie. Het intake gesprek hiervoor is gratis.

VERGOEDINGEN

Soms is het leven uitdagend en moeilijk en dan is er niet altijd een antwoord op alle problemen waarmee je te maken kunt krijgen en kan je wat hulp gebruiken.

Via je zorgverzekeraar

Een coach valt niet onder de primaire ziektekosten. Check bij jou verzekeraar wat de mogelijkheden zijn. Soms wordt wel een deel vergoed als in plaats van coaching, ‘counseling’ wordt genoemd of ‘alternatieve behandeling’.

Via je werkgever check jouw CAO

Vaak heeft een werkgever een budget voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van het personeel. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken eens naar de mogelijkheden hiervoor.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor de coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Geeft in sommige gevallen, bijvoorbeeld een re-integratietraject, een vergoeding voor een coaching traject. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de kerk

Sommige kerken of gemeenten hebben een budget voor pastorale coaching. Informeer naar de mogelijkheden in jouw kerk of gemeente.